dimarts, 9 d’agost del 2011

Pura-sangs

Em semblava que la cosa estava superada (als anys 80 havia vist pintades amb la llegenda "Nyegos fora!" i altres bestieses), però fa unes setmanes algú, en una conversa feia menyspreu dels qui no duen cognoms "catalans". Similars actituts eren les que s'atribueixen al fundador del PNB, Sabino Arana Goiti, al que una llegenda atribueix que no va voler-se casar amb una senyoreta de la qual estava enamorat perquè descobrí que dels seus ancestres alguns no provenien de terres basco-navarreses. 
Tenint en compte que els cognoms solen referir-se a un home i que l'únic 100% segur és que ens ha parit una dona... Quin tant per cent de sang correspon biológicament als que considerem els nostres ancestres? Som realment pura-sangs?