diumenge, 8 de desembre de 2013

Pobles sense Fe

Heu sentit parlar mai dels kumans? 
Dels avars?
Els alans?
Els vàndals?
Dels khàzars? 

Hagué un temps en què nacions senceres tremolaven en sentir el seu nom. Qui eren? Què se'n va fer?

Tots ells eren pobles provinents de les estepes, nòmades i guerrers, pobles que adoraven ídols, o potser ni hi creien. Gairebé no en queda res, tret d'algun substrat genètic entre les poblacions dels llocs on van arribar; han quedat reduïts a anècdotes dins els polsosos llibres d'història.

En canvi, els magiars, els eslaus de la Rus', els búlgars, són pobles que adoptaren una Fe i, per això, han perdurat en el temps.

Quan un poble perd la seva Fe, se n'avergonyeix o se'n riu, no tindrà llarga vida la seva identitat.


Els cabdills dels magiars (recreació historicista del s. XIX conservada a Opusztàszer)
___________________________________________
I ara les explicacions:

Els Kumans: poble uroaltaic. Acabaren establint-se a la gran plana Pannònica (Alföld). La toponímia conserva el seu record: Nagy Kunság (gran Kumània), Kiskúnság (petita Kumània). A Macedònia Kumanovo, prop de Skopje.

Els àvars, d'origen turcomà habitaren la plana del Danubi durant dos o tres segles fins que van ser sotmesos per Carlemany a finals del s. VIII.

Els Khàzars: poble turcomà que dominà la plana central russo-ucraïnesa. Una part es convertí al judaisme. La llegenda explica que el rei khàzar va fer venir 3 membres de les religions monoteistes: un sacerdot cristà, un imam musulmà i un rabí jueu. Quan els preguntà quina era de les altres dues la més propera ambdós assenyalaren el rabí, per no fer-ho mútuament. Això convencé la família reial per passar a ser jueus.
Dels khàzars poc més se sap, però si de l'existència de població jueva a Europa oriental. Embrions dels askhenazis?

Els vàndals penetraren a l'Imperi Romà al s. IV, s'instal·laren primer al sud d'Hispània i d'allà passaren al Nord d'Àfrica. Els bizantins de Justinià els reduïren a cendres.

Els alans: uns passaren, com els vàndals, a Hispània per després desaparèixer fusionats amb els vàndals. Altres restaren al nord del Caucas. Els habitants d'Ossètia en reclamen l'ascendència.