dilluns, 3 de novembre del 2008

El Beethoven desconegut

(Publicat el 12/3/2007)

De la producció d'aquest gegant de la música sols ens quedem amb unes poques obres: dues o tres simfonies (la Pastoral, la Cinquena i la Novena estan incloses) i algunes obres per a piano (sonates Patètica i Clar de lluna o el concert Emperador). En tot cas els treballs coneguts són orquestrals o pianístics.

Si preguntem a algú si coneix alguna altra obra generalment ens respondrà negativament. I encara més si li demanem una obra de caràcter vocal. Sabem que té una sola òpera -Fidelio-? Hem sentit la seva Missa solemnis? Sols ens hem quedat en el cor final de la Novena, i alguns encara en la versió de Miguel Ríos?

Mentre escric aquestes ratlles sonen els compassos d'unes cantates juvenils, composades quan Beethoven vivia encara al seu Bonn natal: La Cantata Auf den Tod Kaisers Joseph II (per la mort de l'mperador Josep II) i Auf die Erhebung Kaisers Leopold II (per la coronació de Leopold II), obres que naturalment eren d'encàrrec però que deixen traslluir el geni. Malhauradament el meu analfabetisme informàtic no em permet afegir cap fragment d'aquestes obres, però les recomano. Com en el seu moment me les va "descobrir" per la ràdio el bon Fernando Argenta.