dilluns, 3 de novembre del 2008

Verba volant

...Scripta manent". Traduït lliurement "Les paraules se les enduu el vent, els escrits perduren". I així és com penso mantenir les opinions que expresso, amb la salvetat d'haver de fer una correcció ortogràfica, d'estil o un aclariment. Qui ho vulgui entendre que ho entengui.

(publicat el 20/3/2008)